Litografies inèdites de Ramon Calsina

 

Una gran estimació per l'ofici portà Ramon Calsina i Baró a dominar profundament diferents tècniques: pintura, dibuix, gravats a l'àcid i a la sorra, vidrieres artístiques i gravat.

 

 

A la dècada dels cinquanta es dedicà intensament a la litografia sobre planxa de zenc.

 

 

D'aquella dedicació en sortí un llibre sobre el Quixot i un altre de litografies comentades per ell mateix amb uns deliciosos textos.

 

 

Les dificultats econòmiques d'aquestes dues aventures deixaren inèdites vint-i-cinc planxes.

 

 

Tot just ara surten editades. La crítica social, la ironia punyent, la tendresa i l'empatia per la condició humana, i un dibuix sòlid i rotund fan d'aquesta col·lecció una obra potent.

 

 

 

© Fundació Ramon Calsina, Barcelona 2009.Tots els drets reservats.