“Aquesta concreció és fruit del meu treball i del seu, fet d’una forma molt més silent, molt menys protagonista i, en canvi, tan important com el meu propi art, com el meu propi treball, com el meu propi sentiment, que ella sempre ha sostingut i ha fet créixer”

 

Ramon Calsina Baró

 

 

Dedicat a la seva esposa, Rosa Garcés Gil, amb qui es casà el 27 de setembre de 1945.

Un sentiment expressat amb amor i un cert sentit de culpabilitat, pel seu excessiu lliurament a una vocació que el cridava amb massa força. El reconeixement a una dona que creia en ell i en el que feia, i que li féu posible tenir una família, sense renunciar a la seva passió.

 

Fundació Ramon Calsina

 

© Fundació Ramon Calsina, Barcelona 2009.Tots els drets reservats.